YuenYing Chan’s

最难的旅行是在自己最常出现的城市里发现你所不曾知道的美丽

瓜挂刮卦

好几个人都说我怎么老是用不好的词来形容自己

               我的心窗是不是蒙了一层灰沙

不管了

                          我只要现在更相信自己多一点好了

过去那个啥

                              就让傻傻地瓜掉吧

评论
热度(1)
©YuenYing Chan’s | Powered by LOFTER