YuenYing Chan’s

最难的旅行是在自己最常出现的城市里发现你所不曾知道的美丽

不要跟我聊起洗衣机我会疯掉的

错不起啊屌丝妹

             输不起就不要尝试

尝试就不要发疯般地责备错误

                         

评论
©YuenYing Chan’s | Powered by LOFTER