YuenYing Chan’s

最难的旅行是在自己最常出现的城市里发现你所不曾知道的美丽

222到底

还是比较稀饭在这说话

         可以不带脑袋和神经

有一天

                    你也会来这里

看我曾经有多

                                 毒舌没脑袋自嘲不留情面

哈撒

评论
©YuenYing Chan’s | Powered by LOFTER