YuenYing Chan’s

最难的旅行是在自己最常出现的城市里发现你所不曾知道的美丽

阿杜的坚持到底好好听

突然觉得自己好没创意啊

        脑袋完全没打开

想起万木春老师的话了

                   


有些东西还是隐隐介意

       不爽是真的

不要回头了

            面前是很多很多的机会

唯一的选择就是努力做得更好更好

           让你们哑口无言

评论
©YuenYing Chan’s | Powered by LOFTER